FÖR ALLA, OAVSETT TRO ELLER LIVSÅSKÅDNING

På många behandlingshem är det centralt att man finner sin tro på en Högre Makt.  En del personer kan ha svårt för detta.

Vårt behandlingshem har inga religiösa inslag. Man behöver inte tro på någonting och man ska inte bli medlem i en religiös grupp eller kyrka. 

Programmet är baserat på sunt förnuft och observation, ej på tro. Programmet grundar sig på forskning av L. Ron Hubbard om hur drog- och alkoholberoende påverkar en person negativt och att reparera dess konsekvenser.

I vår personalgrupp och styrelse finns personer med många olika typer av livsåskådningar och trostillhörigheter.

Programmet passar alla åskådningar och vi förespråkar ingen särskild tro eller religion. 

Vi har djup respekt för alla vägar som strävar mot mänsklig utveckling och lycka.

Narconon Eslov
    0046 413 - 164 77
    narconon.eslov@telia.com
Adress
     Skarhults Sodergard
     241 93 Eslov,       
     Sweden
Mailing adress
Box 238
241 23 Eslov
Sweden
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2019 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.