OUR TREATMENT

THE WAY OUT FROM ADDICTION 

- THIS IS OUR BASICS ABOUT OUR TREATMENT PROGRAM -

HOURS

SUNDAY SERVICES

Every Sunday from 6:00pm to 8:00pm


CHILDREN'S SERVICES
Every Wednesday from 
3:00pm to 4:00pm

Behandling utan sinnesförändrande mediciner
BECOME DRUG FREE WITHOUT MIND CHANGING 
MEDICATIONS
För alla oavsett livsåskådning
FOR EVERYBODY, REGARDLESS WHERE YOU COME FROM OR BELIFE
Promenad (2).jpg
GET YOUR ABILITIES, SELF-ESTEEM AND PHYSICAL STENGTS BACK
NARCONON REHAB PROGRAM

 

behandling och kommunikation
WITHDRAWEL:
NATURAL METHODS TO RELIEVE WITHDRAWEL SYMPTOMS
DETOX-PROGRAM:
CLEANSE THE BODY FROM DRUG TESTS
DRILLS IN AWARENESS AND COMMUNICATION
Behandling för att bryta negativa mönster
OBJECTIVES: DRILLS TO BECOME MORE OF YOURSELF HERE AND NOW 
Verktyg för att hålla sig drogfri
LIFE SKILLS:
TOOLS TO KNOW THE RIGHT PATH
Utsluss efter behandling
AFTER CARE:
TO DO A PLAN FOR THE LIFE AFTER REHAB 
 
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
Narconon Eslov
    0046 413 - 164 77
    narconon.eslov@telia.com
Adress
     Skarhults Sodergard
     241 93 Eslov,       
     Sweden
Mailing adress
Box 238
241 23 Eslov
Sweden
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2019 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.